Magasinnet 2010                                             "Svältens förnedrin"   1968 - 69  


"Den fåfänga Massajen ”  2007

Citat, utställningskatalogen påsken 2010


"Det har alltid legat ett magiskt skimmer över min morbror Håkan. När jag var liten så bodde han långt borta i Malung och jag träffade honom och mina kusiner några enstaka gånger per år. Jag hade flera morbröder och farbröder, men ingen som Håkan, med det bullrande skrattet och de sorgsna ögonen. Jag visste alltid att Håkan var fotograf. Han var en fotograf, men utan kamera. " ”Han dokumenterade inte en katastrof, han porträtterade den.”


”Det som förenar de två bildserierna i utställningen är dels Håkans intresse för individen men också hans skarpa blick som skalar bort allt onödigt i kompositionen till dess bara det väsentliga finns kvar.”


”Jag tänker att det finns en balans i livet. Om man placerar Håkans skratt på ena sidan vågen och Biafra-bilderna på den andra, finner vi nog Håkan där i mitten, balanserande som alla vi andra men med större bördor och större ljus än för de flesta av oss. Glappet mellan då och nu är det väsentliga. Det är i det glappet jag läser av ett livsöde. Inte Afrikas utan Håkans.”


Astrids Sylwan, Stockholm 2010-03- 10

Copyright © Alla rättigheter förbehållna